Tuesday, June 17, 2008

Sejarah

2.1 Sejarah Filem

2.1.1 PENCIPTAAN ALATAN

THOMAS ALVA EDISON
n
n1887 EDISON TELAH MENCIPTA KINETOSCOPE.
nALAT MERAKAM DAN MENAYANG GAMBAR.
nGAMBAR DIRAKAM ATAS PITA CELLULOID BERUPA PLASTIK DICIPTA OLEH GEORGE EASTMAN.


LUMIERE BROTHERS
nMENCIPTA CINEMATOGRAPHE 1895.
nMERUPAKAN KOMBINASI KAMERA, ALAT MEMPROSES FILEM DAN PROJEKTOR.
n28 DIS. 1895 LUMIERE TELAH MENAYANGKAN 10 BUAH FILEM PENDIK MEREKA KEPADA UMUM DI PARIS YANG MENGAMBIL MASA SELAMA 20 MINIT.
nSALAH SEBUAH HASILNYA YANG DITAYANGKAN IALAH “Workers Leaving the Lumière Factory”

No comments: