Tuesday, June 17, 2008

d. Pemilihan Pelakon

n- BIASANYA PELAKON DIPILIH OLEH PENGARAH.
n
- BERDASARKAN WATAK DALAM SKRIP
n
- SKRIP DIBERI TERUS PADA WATAK UTAMA.
n
- PEMILIHAN PELAKON DILAKUKAN SEBELUM
PRODUKSI MELAINKAN PELAKON TAMBAHAN.

No comments: