Tuesday, February 28, 2012

Era Digital

FireWire IEEE 1394


HARI ini kita tinggal dalam zaman digital. Komputer sebahagian daripada kehidupan kita. Teknoogi berada di sekeliling kita. Kita layar laman sesawang melaluiinternet. Kita gunakan handphone. Kita mainkan filem dan sebagainya dengan menggunakan DVD yang merupakan alat penyimpan maklumat dalam bentuk digital.

Teknologi video digital sememangnya hangat diperkatakan sekarang ini. Banyak terdapat alat penyimpan maklumat digital seperti DVD dan hard disc digunakan. Begitu juga dengan bidang video. Teknologi video telah berubah ke era digital (digital video). Kamera video menggunakan CCD atau 'charge couple device' untuk menukarkan imej-imej optic ke denyutan eletrik. Video tradisional menggunakan 'ANALOG SIGNAL' yang merupakan 'signal eletrik'. Digital video menukarkan signal analog ke bentuk binary yang merupakan satu siri 'kosong' dan 'satu'. Untuk menukarkan 'analog signal' ke 'digital signal' sebuah 'video card' diperlukan. Namun begitu sekarang ini kebanyakan video dirakam dengan kamera video digital.

Teknologi digital video melanda dengan cepat dalam tahun 1990-an. Namun begitu sejarah digital video bermula pada tahun 1970-an. 1080-an 'digital disc recorder' boleh meakam dan memainkan imej. Perkembangan awal ini telah mencetus kepada kejayaan kepada era digital hari ini.

Penyuntingan video tradisional juga dikenali sebagai 'Linear Editing'. Video disunting dari awal hingga ke akhir mengikut urutan. Satu atau dua atau lebih 'video player' diperlukan untuk memainkan video asal. Sementara sebuah 'video recorder' digunakan untuk merakam video-video yang telah dipilih. Operasi ini dikawal dengan menggunakan 'editing controller'. Cara penyuntingan 'analog' amat tidak menjimatkan masa.

Penyuntingan 'non-linear' pula telah dipelopori olah 'Avid'. Sekarang ini penyuntingan secara 'non-linear' amat mudah dan menjimatkan masa. Sekarang ini sesiapa saja boleh membuat penyuntingan video kerana terdapat pelbagai 'software' untuk penyuntingan boleh ditemui di pasaran. Antara kelebihan 'non-linear' berbanding penyuntingan 'linear' ialah cepat, mudah menukar visual, dan penyunting berasa cukup bebas membuat kerja-kerja penyuntingan. Penurunan kualiti video disebabkan oleh penyalinan(generation loss) dan sebagainya, juga terjaga kerana signal video dalam bentuk digital.

Ingin dijelaskan lagi kelebihan non-linear editing(guna komputer) daripada linear editing atau analog editing(gunakan video player dan video recorder) ialah....lebih cepat, lebih mudah, pertukaran visual mudah dilakukan dan kualiti visual tidak berkurang terutama dalam aktiviti penyalinan.

Beberapa perkara harus diketahui dalam DIGITAL VIDEO
FireWire atau IEEE 1394 membolehkan rakaman digital dari kamera di 'digitise' ke komputer untuk membuat suntingan. Ia juga boleh menerima digital video dari komputer ke kamera video digital semasa 'recording'. Kebanyakan kamera video digital sekarang mempunyai 'port' firewire.

Video Signal:
Untuk membuat penyuntingan video dengan jayanya, adalah penting untuk memahami semua aspek teknikal video. Video signal terbahagi kepada dua bahagian iaitu chrominance dan luminance.

Chrominance ialah bahagian warna dalam 'video signal'. RGB atau red, green, bkue adalah tiga warna dalam 'primary colors' yang digunakan untuk membina imej video. Semua warna2 yang lain adalah berasal daripada campuran ketiga-tiga warna ini.

Luminance ialah bahagian 'black-and-white' signal video(video signal) atau nilai kecerahan(lightness) dan kegelapan (darkness) nya.

Isyarat video 'component' adalah merupakan isyarat 'broadcast quality' iaitu isyarat yang digunakan untuk penyiaran dimana kualiti isyarat ini lebih tinggi. Dalam 'video signal' ini bahagian red, green, blue dan 'luminance' adalah berasingan. Dalam S-video signal bahagian chrominance dan luminance diasingkan. Sementara dalam signal video 'composite' bahagian chrominance dan luminance adalah dicampurkan bersama.

Video signal 'component' merupakan signal video yang paling baik kualitinya kerana ia kurang gangguan(interference). Ia merupakan signal video yang profesional yang biasa digunakan untuk penyiaran.

S-Video biasanya digunakan ditahap 'prosumer'. 'Composite' pula merupakan signal video yang paling rendah kualitinya.

VIDEO SIGNAL

1. Consumer :
-composite video signal quality, 1 cable, chrominance and luminance are blended.

2. Pro sumer:
-s-video, video signal quality, 1 cable, chrominance and luminance are separated

3. Professional:
-component video signal quality, 4 cables, chrominance(3) red green blue, luminance(1).


Prosumer mempunyai kualiti video yang terletak diantara 'consumer' dan 'professional'.


HIGH-DEFINITION TELEVISION, HDTV;

Ratio untuk HDTV ialah 16:9. Ratio yang 'standard' ialah 4:3. Dengan pertambahan 'ratio' ini hdtv mempunyai kualiti gambar yang baik.


DIGITAL FILMMAKING.

Sekarang digital video sudah menjadi perkara biasa. Banyak kamera video boleh merakam visual dalam format digital. Terdapat juga pembikin filem merakamkan visual dalam bentuk digital dan kemudian dipindahkan ke filem 16mm atau 35mm. Ini amat menjimatkan budget dan masa berbanding dengan menggunakan filem.

* Maklumat berkaitan Digital Video boleh dibaca DI SINI juga.


FORMAT PITA VIDEO

Diantara Format pita analog;

-Betacam (sony)
-Betacam SP (sony)
-Betamax (sony)
-S-VHS (JVC) 1987
-U-Matic 3/4 (sony)
-VHS (JVC)
-VHS-C (JVC)


Diantara format pita digital.


-Betacam IMX (sony)
-Digital Betacam (sony)
-Digital8 (sony)
-DV
-HDV
-ProHD (JVC)
-HDV
-ProHD (JVC)
-MiniDV


PITA MAGNETIK (MAGNETIC TAPE)

DV atau digital video pada asalnya direka untuk dirakam ke atas pita magnetik. Terdapat 4 ukuran berbeza pita iaitu small, medium, large dan extra large. Semua pita DV menggunakan ukuran pita selebar 1/4 inci atau 6.35 mm. Pita yang kecil(small) juga dikenali sebagai S-size atau MiniDV untuk kegunaan amatur dan telah diterima juga dalam penerbitan yang profesional. Kaset MiniDV digunakan untuk rakaman DV, DVCam dan juga HDV. Medium size cassette digunakan dalam peralatan profesional Panasonic yang biasa dikenali sebagai DVCPRO. Large atau L-size cassette boleh diterima oleh kebanyakan perakam pita DV dan digunakan oleh kebanyakan CAMCORDER yang diletakkan di atas bahu. Ia boleh digunakan oleh peralatan rakaman Sony dan Panasonic. Ia biasanya dikenali sebagai pita DVCAM.


...bersambung.....
*pict. by google images. daudmontakzakaria

No comments: