Thursday, April 9, 2009

Sistem asas televisyenSistem ialah satu koleksi elemen-elemen yang bekerja secara bersama untuk mencapai suatu maksud yang khusus. Setiap elemen adalah bergantung kepada kerjasama semua dan tiada sesuatu individu boleh melakukan tugas tersebut secara sendiri. Sistem televisyen mengandungi peralatan dan tenaga manusia yang mengendalikan peralatan untuk penerbitan sesebuah program. Sama ada program tersebut ringkas atau mudah atau kompleks, sistem tersebut bekerja di atas prinsip yang sama iaitu; kamera televisyen menukar apa yang dilihat kepada signal atau isyarat elektrik yang boleh disimpan sementara atau diubah secara terus kembali oleh peti televisyen kepada imej-imej visual di skrin tv. "Basic television system" menukarkan cahaya dan bunyi kepada isyarat elektrik video dan audio yang dipancarkan dan diubah kembali oleh televisyen kepada gambar dan bunyi di televisyen.


Mikrofon pula menukarkanapa saja yang ia dengar kepada bentuk isyarat elektrik yang boleh disimpan sementara atau ditukar secara terus kepada bnyi oleh speaker. Secara umumnya sistem televisyen yang asa menukarkan dari satu bentul tenaga ke bentuk tenaga yang lain. Isyarat gambar atau visual dikenali sebagai isyarat video dan bunyi pula sebagai isyarat audio.


The expanded system

Sistem televisyen yang asas akan dikembangkan apabila membuat penerbitan televisyen dalam studio atau di lapangan seperti siaran terus menerus acara sukan. Sistem yang dikembangkan itu memerlukan peralatan dan peraturan yang membenarkan untuk membuat pemilihan gambar-gambar dan sumber-sumber bunyi.


Dalam sistem televisyen yang telah dikembangkan termasuklah satu atau lebih kamera, unit kawalan kamera(ccu), monitor-monitor untuk preview, sebuah switcher, satu atau lebih video recorder, satu 'line out' untuk menghntar signal video ke ke video recorder atau terus ke transmitter. Selin dri itu video plyback, draphic machine, dan video tape editing.


Sementara bahagian audio pula mengandungi satu atau lebih mikrofon, audio mixer, speakers dan line out untuk menghantar isyarat audio kepada video tape recorder atau ke alat pemancar. Di mana-mana sekarng ini, komputer tidak boleh dielakkan dalam sistem televisyen.

No comments: