Tuesday, June 17, 2008

5.2. Produksi (Production)

-PRODUKSI (PRODUCTION)

- PROSES MELETAKKAN IMEJ-IMEJ KE-ATAS FILEM DAN
BUNYI KE DALAM PITA.
-
-- PROSES MELETAKKAN IMEJ-IMEJ DAN BUNYI KE DALAM PITA.
-
-- PROSES PENGGAMBARAN PELAKON DAN AKSI.

No comments: