Tuesday, June 17, 2008

4. Planning

n- Buat perbincangan dengan ahli kumpulan untuk mendapatkan idea.
n- Seterusnya menulis sinopsis, olahan cerita atau treatment dan skrip
n- Tulis kertas cadangan

No comments: