Tuesday, June 17, 2008

4.1. Kertas cadangan

n- KERTAS CADANGAN SECARA LENGKAP BIASANYA DILAKUKAN SETELAH OLAHAN CERITA ATAU TREATMENT DAN SINOPSIS DIBUAT.

n
n- TUJUAN KERTAS CADANGAN INI ADALAH UNTUK MEMPENGARUHI PENERBIT UNTUK MENERIMA CADANGAN SKRIP DAN DITERBITKAN MENJADI SEBUAH RANCANGAN YANG BOLEH DISIARKAN.

No comments: