Saturday, August 8, 2009

TV Production-SWITCHER


Dalam penerbitan TV, video switcher merupakan salah satu daripada elemen yang penting. Jika tiada video switcher tentu penerbitan tv tidak akan berlaku.

Video switcher membantu dalam memilih punca-punca video seperti dari kamera video, video tape, grafik dan lain-lain kesan khas. Kita boleh memilih visual dari pelbagai punca dan mencantumkannya dengan pelbagai kesan khas dengan adanya Video Switcher yang membolehkan kita membuat penyuntingan spontan ketika program sedang berjalan.

Cara video switcher berfungsi ialah, semua punca video masuk ke switcher. Setiap punca video seperti kamera video mempunyai 'switcher input' nya sendiri. "Output' setiap punca ini akan di keudarakan atau dirakam dalam perakam video bila mana-mana punca video yang masuk dipilih(dengan cara menekan butang pada switcher).

Mana-mana 'video switcher' sama ada yang ringkas atau kompleks,mempunya 3 fungsi yang asas iaitu;

-Memilih mana-mana punca video daripada beberapa 'video input'

-Membina 'basic transtition' diantara dua punca video(seperti Kamera 1 dan Kamera 2)

-Terdapat 'video switcher' yang boleh 'start' dan 'stop' peralatan 'video recorder' secara kawalan automatik.

No comments: