Saturday, March 11, 2017

CEO@ programme...

JUMAAT, 10 Mac 17, kami membuat rakaman CEO@faculty programme di Permata Pintar Negara, UKM.....
Kami cuma membuat rakaman dialog di atara Chirf Officer dengan pelajar
selepas beliau menyampaikan syarahannya.
Kami juga membuat rakaman laporan
berita oleh wartawan di sana......................................................
tunggu program berlangsung
tunggu program berlangsung
dewan syarahan
dewan syarahan
uji alat rakamansdr. RAMLI, JASRIL & SHAHRUL.....

Terima kasih kepada semua krew rakaman Dialog antara Pelajar dan Group Chief 
Human Capital Officer May Bank......

Terima kasih kerana singgah di blog ini...

DAUD.montak.zakaria