ProfileDaud Montak Zakaria
PENERBIT RANCANGAN B44 
Pusat Komunikasi Koperat ( bermula dari 15 Julai 2013)
Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia(..hinggga 15 Julai 2013)
Bangi Selangor
Asal Layang-Layang Kanan Parit Perak
HP: 0133171480

Official Website:
http://www.ukm.my/pkk/staff-department/pengurusan/


About Me

Bekas MahasiTUA UKM, Sesi 1999/2000 Pusat Pengajian Media dan Komunikasi, UKM
Bekas pelajar Prof. Madya Dr. Asiah Sarji, YM Raja Ahmad Alauddin, Pn. Arfah Yusof, Prof. Madya Dr. Rahmah Hashim, Prof. Madya Fuziah Kartini dan semua pensyarah "Broadcasting", Pusat Pengajian Media & Komunikasi, UKM, 1999-2002. Juga bekas pelajar kepada pensyarah dari Jab. Sejarah, Pusat Peng. Umum dan Fakulti Peng. Islam, UKM serta semua guru-guru aku... Jutaan terima kasih untuk mereka semua yang telah mewariskan ilmu kepada aku...

Pernah menghadiri kursus di FINAS, Center for Instructor and Advanced Skill Training (CIAST) dan Latihan Industri di Serangkai Film Production Sdn. Bhd


Interests:  semua bahan berkaitan audio visual.....

Favorite Movies:  Tidak menentu...

Favorite Music:  Hanya yang merdu didengar telinga....yang bingit2 tak main..

Favorite Books:  hanya yang berkaitan bidang tugas serta buku-buku berkaitan agama

My Blogs:  http://studiouniversiti.blogspot.com/

No comments: