Sunday, July 21, 2013

suntingan..oh...suntingan...


Apakah ‘penyuntingan video’

Penyuntingan video adalah satu proses memanipulasi dan mengatur shot-shot video untuk membentuk sebuah hasil penerbitan yang baru. Penyuntingan biasanya dianggap sebagai satu bahagian daripada proses ‘post production’. Kerja-kerja lain dalam proses ‘post-production’ ialah color correction, sound mixing dan lain2 lagi.

Penyuntingan bermakna;

- mengatur, menambah dan/atau membuang bahagian-bahagian video clips dan/atau audio clips.
- membuat color correction dan sebagainya.
- meletakkan atau membentuk ‘transitions’ di antara ‘clips’


Tujuan penyuntingan;

Terdapat beberapa sebab untuk menyunting video dan ia bergantung kepada sasaran yang nak dicapai. Sebelum mulakan suntingan, perhalusi tujuan kita menyunting. Ini termasuklah:

-       membuang ‘footage’ video yang tidak diperlukan, iaitu perkara yang biasa dalam kerja penyuntingan.

-       memilih ‘footage’ yang terbaik, iaitu kita biasanya merakamkan banyak ‘footage’ atau membuat banyak shor-shot untuk sesuatu subjek. Oleh itu kita akan memilih hanya satu shot yang terbaik ketika proses suntingan.

-       mencipta jalan cerita, iaitu kebanyakan video mempunyai tujuan seperti bercerita atau pemberi maklumat. Proses suntingan merupakan langkah untuk memastikan jalan cerita mencapai tujuan yang dikehendaki.

-       memasukkan ‘effects’, grafik, muzik dan lain-lain, iaitu untuk menjadikan video tersebut
 lebih sempurna dan kemas yang menarik bila ditonton.

Jenis-jenis cara menyunting video;

Terdapat beberapa cara untuk menyunting video. Namun cara terkini ialah penyuntingan digital ‘non-linear’.

Cara menyunting yang paling awal ialah menyunting filem. Cara menyunting filem ialah dengan memotong dan mencantumkan filem menggunakan peralatan khusus untuk menyunting filem.

Cara kedua ialah ‘linear editing’ yang merupakan proses menggunakan peralatan menyunting video yang telah dirakam dengan menggunakan pita-pita video sebelum terciptanya computer dalam tahun 1990-an.
Proses suntingan ini dipanggil ‘linear’ kerana ia mesti dilakukan secara linear iaitu visual di sunting mengikut urutan cerita yang telah ditulis skripnya dari shot pertama hingga shot terakhir. Jika cerita atau skrip diubah adalah mustahil bahan-bahan yang telah disunting untuk disunting kembali. Oleh itu perancangan yang sempurna mesti dibuat sebelum proses penyuntingan dilakukan.

Penyuntingan digital atau non-linear. Cara ini semua footage video yang telah dirakam dimasukkan kedalam computer. Proses ini dikenali sebagai ‘captured’ atau ‘digitise’ dengan menggunakan perisian khusus untk penyuntingan video. Hasil suntingan akhir boleh disimpan kembali dalam pita atau dalam disc atau hard disc. Penyuntingan non-linear mempunyai banyak kelebihan jika dibandingkan dengan penyuntingan ‘linear’. Suntingan dalam bentuk ‘linear’ sukar untuk diubah jika terdapat sebarang perubahan yang ingin dibuat kepada cerita yang hendak disunting. Cara penyuntingan ‘non-linear’ memang sukar dipelajari namun apabila kita telah mahir, ia akan menjadi lebih mudah dan lebih cepat.


Penyuntingan secara ‘live’ pula merupakan satu proses penyuntingan dalam rakaman video multiple camera production. Peralatannya merupakan peralatan yang mampu untuk membuat rakaman secara ‘live’ serta penyuntingan secara ‘live’. Conton seperti rancangan televisyen secara ‘live’ yang sering kita tonton.

* pic. by google image.

...terimakasih kerana sudi membaca...
DAUD.montak.zakaria

No comments: