Sunday, September 13, 2009

Krew Penerbitan Berita


Hampir semua stesen penyiaran menerbitkan sekurang-kurangnya sekali siaran berita. Biasanya bahagian berita mempunyai kakitangan penerbitan berita yang berdedikasi dalam tugas penerbitan berita.


Petugas-petugas dalam penerbitan berita;

-News Director: bertanggung jawab dalam semua operasi berita dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam siaran berita.

- Producer: Bertanggung jawab secara langsung dalam pemilihan cerita untuk siaran berita.

- Assignment Editor: Menugaskan wartawan-wartawan dan jurukamera untuk membuat liputan peristiwa untuk berita.

- Reporter: Mengumpulkan cerita. Biasanya membuat laporan di kamera semasa di lapangan.

- Videographer: Pengendali kamera video. Jika tiada 'reporter' videographer akan membuat pertimbangan sendiri apa yang perlu untuk dirakam dalam sesuatu peristiwa.

-Writer: Menulis salinan berita yang hendak di keudarakan oleh 'anchor' atau penyampai berita di stesen televisyen. Salinan tersebut berasaskan catatan-catatan 'reporter' dan juga pita video yang diperoleh.

- Videotape Editor: Menyunting video mengikut catatan 'reporter', skrip 'writer' atau arahan penerbit.

- Anchor: Penyampai utama siaran berita yang biasanya dari sebuah set studio.

- Weathercaster: Penyampai keadaan cuaca atau ramalan cuaca.

- Sportscaster: Penyampai berita sukan.

No comments: