Tuesday, June 17, 2008

j. Contigirl

n- MENJAGA SEGALA KESINAMBUNGAN/ CONTINUITY KETIKA PENGGAMBARAN.
n- MENJAGA KESINAMBUNGAN SHOT-SHOT, PERGERAKAN, PAKAIAN DAN SEBAGAINYA.
n- MEMBUAT CATATAN DI FILEM ATAU VIDEO RECORDING SHEET

No comments: