Tuesday, February 16, 2016

meatech...

Dalam tiga minggu ni selama 2 kali seminggu, STUDIO UKM digunakan oleh pelajar KOLEJ MEATECH untuk latihan amali MCP mereka dalam studio.
Segala persiapan teknikal kami sediakan untuk
mereka.........................

Terima kasih kerana sudi membaca....

DAUD.montak.zakaria