Tuesday, January 11, 2011

Wawancara..


Wawancara merupakan satu perbualan dan pertukaran idea, maklumat serta pandangan diantara penemubual dan sumber. Hasil wawancara atau temubual ini akan dikongsikan bersama denga khalayak. Teknik dan persekitaran amat mustahak dalam sesi temubual. Lima soalan asas dalam temubual atau wawancara ialah Apa, Siapa, Dimana, Bila, Mengapa dan Bagaimana. Penemubual perlu bijak menggunakan lima soalan asas ini ketika menemubual.

Penyelidikan merupakan sesuatu yang amat penting bagi pewawancara sebelum dia bergerak untuk membuat wawancara. Melalui penyelidikan pewawancara mampu menyediakan soalan-soalan yang berkualiti. Disamping itu penyelidikan juga berguna supaya pewawancara tidak tenggelam punca semasa mewawancara. Melalui penyelidikan juga pewawancara akan dapat maklumat yang menyeluruh.

Penyelidikan boleh dilakukan dengan membaca bahan seperti buku, majalah, suratkhabar, risalah, laporan dan internet. Dengan maklumat ini penebual menjadi lebih faham dan yakin semasa mewawancara.

*Pict. by google images
daudmontakzakaria

No comments: