Tuesday, June 24, 2008

Screen Direction dan Continuity

- Kamera di lokasi A= visual A
- Kamera di lokasi B= visual B
- Kamera di lokasi C= visual C
- UNTUK MEMPEROLEHI VISUAL YANG MEMPUNYAI CONTINUITY/ KESINAMBUNGAN, LOKASI A HENDAKLAH DIIKUTI OLEH LOKASI B(Neutral Shot) DAN AKHIRNYA LOKASI C.
- JIKA 'VISUAL A' DISAMBUNGKAN DENGAN 'VISUAL C' TANPA 'VISUAL B', MAKA KELIHATAN SUBJEK 'A' AKAN BERLANGGAR DENGAN SUBJEK 'C' DALAM SCREEN TV.
-OLEH ITU VISUAL B (NEURAL SHOT) AMAT PENTING SEBAGAI VISUAL UNTUK CONTINUITYVISUAL A


VISUAL B


VISUAL C


No comments: