Tuesday, June 17, 2008

i. Pembinaan Set dan Props

PEMBINAAN SET DIKETUAI OLEH PENGARAH SENI ATAU PEREKA SET.

- SEBELUM SET DIBINA IA TERLEBIH DULU DILUKIS.
- MODEL JUGA DIBINA.
- PEMBINAAN SET MENGAMBIL KIRA KEDUDUKAN KAMERA DAN PENATAAN LAMPU.
- BAHAGIAN PROPS JUGA MEMBUAT PERSEDIAAN TERHADAP HIASAN SET DENGAN NASIHAT PENGARAH SENI.
- PENGARAH SENI BERTANGGUNG JAWAB BERKAITAN PEMILIHAN PERABOT, PROP, DAN PERHIASAN SET SERTA TEMPAT UNTUK .
- PROP YANG TAK BOLEH DIBELI ATAU DISEWA AKAN
DIBUAT SENDIRI.


No comments: