Tuesday, November 23, 2010

Penyuntingan LuBuK KeLaH TaSiK KeNyIr dah pun siap...

Hari ini, Selasa 23 November 2010, sebuah lagi penerbitan video telah dapat disiapkan. Lubuk Kelah Tasik Kenyir itulah tajuk penerbitan video ini. Rakaman video ini telah dibuat pada 26 Oktober 2010 iaitu ketika kami mengadakan BENGKEL PENERBITAN VIDEO di TASIK KENYIR dari 24 - 27 Oktober lalu. Terima kasih kepada mereka yang membantu aku menyiapkan penerbitan ini sama secara langsung ataupun tidak langsung(idea). Harap kerjasama berpasukan antara kita akan lebih erat lagi.

Sedikit informasi berkaitan LUBUK KELAH ini. Lubuk Kelah terletak di Sungai Petang, Tasik Kenyir, Terengganu. Ia telah digazetkan sebagai ZON PERLINDUNGAN IKAN KELAH dan aktiviti menangkap ikan di sini adalah amat dilarang. Kawasan ini sentiasa dikawal dengan rapi supaya mereka yang tidak berkenaan dapat dielakkan daripada memasuki kawasan ini. Walau bagaimanapun kunjungan pelawat ke sini melalui cara yang betul tidak dilarang.daudmontakzakaria.

No comments: