Wednesday, December 1, 2010

PLANNING

Menerbitkan sebuah penerbitan video bukanlah semudah kita memetik jari. Ramai yang menganggap ia mudah untuk dilakukan. Bagi yang mengetahui, penerbitan sebuah video yang sempurna memerlukan komitmen dari setiap krew penerbitan serta perkara berkaitan yang lain. Untuk mempastikan penerbitan memenuhi kehendak maka objektif dan kandungan perlu dirancang dan dibincangkan terlebih dahulu sebelum rakaman dilakukan.

Membuat rakaman video mungkin mudah pada pandangan sesetengah individu, cuma ambil kamera dan terus buat rakaman apa yang hendak dirakam. Namun rakaman sebegini jarang menghasilkan penerbitan yang memuaskan dan kebanyakannya menemui kegagalan.

Sebelum memulakan rakaman, 'planning' amat perlu walaupun untuk penerbitan video yang ringkas. Bina kandungan penerbitan dan rancang cara mem'visual'kan subjek yang akan dirakam.

Perbincangkan perkara berikut semasa 'planning';

- Idea yang jelas
- Objektif-objektif yang ingin dicapai melalui video berkenaan
- Adakah ia berbentuk motivasi, informasi atau pengajaran
- Sasaran penonton penerbitan berkenaan.
- Treatment penerbitan tersebut
- Storyboard disediakan
- Pertimbangkan juga krew yang akan terlibat dalam penerbitan berkenaan.

Perbincangkan juga berkaitan;

- rakaman subjek dalam pita
- penyediaan title
- rakaman suara latar, muzik, kesan bunyi
- penyuntingan dan 'mixing' semua elemen untuk membentuk salinan 'master'
- membuat salinan-salinan

daudmontakzakaria

No comments: