Friday, June 5, 2009

Program Silang Budaya

Hari ini Jumaat. Majlis Penyerahan Anak Angkat Kepada Keluarga Angkat telah dilaksanakan di Bilik Senat, UKM pada jam 2.30 petang. Seperti biasa tugas kami dari Unit Audio Video, Pusat Penerbitan ialah membuat rakaman video program berkenaan. Saudara kamarul Baharin Supaat telah membuat rakaman tersebut.

Dengan kerjasama Pusat Perhubungan Pelajar, kami telah juga menemubual ibu bapa angkat untuk mendapatkan pandangan mereka berkaitan perogram berkenaan. Perasmian dan acara penyerahan anak angkat telah dilaksanakan oleh YBhg. Dato' Naib Canselor UKM. Temubual dengan Naib Canselor yang dijangka akan dibuat selepas majlis tidak dapat dilaksanakan kerana beliau minta diadakan selepas Majlis Penyerahan Semula Anak Angkat pada 8 Jun nanti di Danau, UKM.

Antara objektif program ialah,

-Memperkukuh semangat integrasi kaum
-Memperkuatkan tolerensi kaum dan agama
-Mendedahkan pelajar kepada aktiviti NGO
-Mendedahkan pelajar kepada kehidupan masyarakat di luar kampus
-Mendidik pelajar dalam menjalankan program berbentuk khidmat masyarakat
-Menerapkan kompetensi generik dalam diri pelajar

No comments: