Thursday, February 26, 2009

Talent


Dalam penyiaran 'talent' digunakan kepada sesiapa saja yang berada di hadapan kamera. Mereka merupakan orang yang mempunyai bakat. Pelakon, emcee dan sebagainya merupakan mereka daripada golongan berkenaan. Talent terbahagi kepada dua bahagian iaitu 'Performers' dan 'Actor'. "Performers" merupakan mereka yang terus berhadapan dengan penonton seperti penemubual, hosts, pembaca berita, dan sebagainya. Sementara pelakon pula yang memainkan peranan dalam cereka dan mereka ilusi untuk sesuatu karektor. Biasanya aktor atau pelakon bekerja dalam penerbitan komedi dan drama-drama. Semua talent mempunyai objektif yang sama iaitu berkomunikasi sesuatu mesej, idea dan emosi dengan penonton. Perbezaan diantara performer dan actor ialah, performer bekerja dengan skrip ringkas dengan latihan yang minimum. Mempunyai kebolehan untuk berfikir dan bertindak dengan cekap dan sentiasa saja berhati-hati dengan masa sesebuah program serta arahan-arahan dari Pengarah. Aktor atau pelakon pula biasanya bekerja dengan skrip yang terperinci yang telah terlebih dahulu dibuat latihan.

No comments: