Thursday, April 10, 2008

Penerbitan akhir MCP hari kedua.
Hari ini 9 April 2008;
Merupakan hari kedua pelajar Pusat Pengajian Media dan Komunikasi, FSSK melaksanakan penerbitan MCP (multiple camera production) mereka di STUDIO UKM, di DECTAR. Masing-masing kumpulan telah melaksanakan penerbitan mereka dengan sebaik atau sesempurna yang mungkin bagi mencapai markah semaksima yang mampu diperoleh oleh mereka. Dalam aktiviti penerbitan ini, Pengarah memainkan peranan yang paling penting ibarat seorang nakhoda kepada sesebuah kapal yang sedang belayar. Tanpa nakhoda yang cekap mungkin kapal akan sesat atau hilang haluan di lautan nan luas. Begitulah pentingnya seorang Pengarah dalam sesebuah rancangan yang diterbitkan terutama rancangan yang di keudarakan secara langsung....