Tuesday, April 8, 2008

Penerbitan Akhir MCP di Studio UKM
Selasa, 8 April 2008;
Maka hari ini bermulalah penerbitan akhir MCP (multiple camera production) bagi pelajar tahun tiga Pusat Pengajian Media dan Komunikasi, FSSK di Studio UKM. Hari ini dua kumpulan telah menerbitkan rancangan mereka dengan diperhatikan dan dinilai oleh pensyarah mereka iaitu PROF. MADYA DR. ASIAH SARJI. Penerbitan ini akan berlangsung selama 3 hari bermula hari ini. Sejumlah 10 kumpulan pelajar yang terlibat. Setiap kumpulan telah menjalankan latihan sejumlah lebih kurang 4 kali sebelum mereka sampai ketahap ini. Apa-apa pun diharapkan mereka dapat menerbitkan rancangan mereka dengan sempurna seperti yang dikehendaki oleh pensyarah mereka.....

No comments: