Thursday, September 13, 2007

LATIHAN PELAJAR MEDIA & KOMUNIKASI
Selain membuat tugas-tugas rakaman video, kami juga memberi tunjuk ajar kepada Pelajar Pusat Pengajian Media dan Komunikasi yang membuat latihan penerbitan video di Studio UKM. Mereka membuat latihan penerbitan Multipple Cameras Production untuk kursus pengajian mereka. Kursus ini diberi markah oleh pensyarah yang mengajar subjek berkenaan. Di sini pelajar didedahkan dengan tugas-tugas penerbitan seperti dalam sebuah studio televisyen yang sedang keudara secara langsung.

No comments: