Tuesday, February 16, 2016

meatech...

Dalam tiga minggu ni selama 2 kali seminggu, STUDIO UKM digunakan oleh pelajar KOLEJ MEATECH untuk latihan amali MCP mereka dalam studio.
Segala persiapan teknikal kami sediakan untuk
mereka.........................

Terima kasih kerana sudi membaca....

DAUD.montak.zakaria

No comments: