Saturday, January 7, 2012

Video Keselamatan Bangunan


HARI ini, Sabtu 7 Januari 2012, kami membuat rakaman 'footage' untuk penerbitan VIDEO KESELAMATAN BANGUNAN. Kami cuma membuat rakaman 'footage' seperti yang telah diminta. Penyuntingan pula akan dilakukan oleh pihak PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT.

Tugas rakaman telah kami lakukan sejak jam 8.00 pagi yang meliputi kawasan di luar DECTAR serta dalam bangunan berkenaan.
Ini merupakan projek pertama yang akan meliputi bangunan-bangunan tertentu
dalam kampus UKM. Aku biarkan foto-foto di sini menceritakan
segala-galanya.....daudmontakzakaria

No comments: