Monday, January 10, 2011

FeStIvAL.SeNi.UkM 2010
Finale.......siap dah.................Minggu ini penyuntingan video Festival Seni UKM 2010 mungkin akan dapat diselesaikan. Program ini diminta oleh Pusat Kebudayaan UKM untuk digunakan semasa taklimat pelajar Ko-Kurikulum Pusat Kebudayaan UKM hujung minggu nanti. Proses penyuntingan masih berlaku dan yang dipaparkan di sini merupakan video tersebut yang hampir disiapkan...

daudmontakzakaria

No comments: