Sunday, December 5, 2010

IDEA dalam penerbitan video

IDEA merupakan titik permulaan penerbitan sesebuah penerbitan video atau filem. Idea mungkin boleh dicetuskan oleh individu atau sekumpulan manusia.

Idea untuk sesebuah penerbitan mungkin boleh diasaskan kepada perkara seperti;
- merupakan suatu galakan.
- mengetengahkan sesuatu informasi atau berupa informasi
- menyediakan panduan.

Untuk tujuan motivasi teknik yang boleh digunakan dalam penerbitan ialah secara 'dramtik' atau 'hiburan'. Hasil yang ingin dicapai ialah untuk menjana minat atau meransang penonton untuk mengambil tindakan.

Untuk tujuan informasi bentuk atau kandungan penerbitan yang dipersembahkan dalam bentuk umum atau laporan untuk menarik perhatian penonton.

Untuk tujuan sebagai panduan, oleh sebab ia merupakan persembahan yang mempunyai informasi yang penting, maka perhatian penonton amat penting. Penerbitannya lebih sistematik.

*pict. by google images.

daudmontakzakaria


No comments: