Thursday, August 26, 2010

Video Minggu Keselamatan

HARI ini, Khamis, 26 Ogos 2010;
Sebuah lagi video akhirnya telah dapat disiapkan gak penyuntingannya. Sebenarnya footage video ini telah dirakam dalam bulan Julai yang lalu. Oleh kerana Majlis Konvo yang memerlukan komitmen yang 100% maka penyuntingan video berkenaan terpaksa ditangguhkan. Dalam bulan Ramadhan ini tugas-tugas rakaman video agak kurang jadi aku gunakan masa yang banyak itu untuk membuat suntingan video mana2 yang belum disunting lagi. Video ini tidak disertakan dengan skrip dan suara latar, hanya muzik saja yang dimasukkan. Penyuntingan video ini juga dilakukan kerana pihak Pejabat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan telah meminta untuk mendapatkan salinan video tersebut. Oleh itu penyuntingan perlu dibuat sebelum diedarkan kepada pelanggan.

Sebenarnya aku telah membuat penyuntingan video ini dalam 2 versi, iaitu versi pertama merupakan video yang panjangnya lebih kurang satu jam dan video kedua cuma 5 minit saja durasinya. Versi yang panjang akan diserahkan kepada pelanggan mungkin dalam minggu depan jika tiada apa2 aral. Selepas ini kami mungkin akan membuat penyuntingan video untuk promo UKM-Global Student Mobility Partnership untuk simpanan jabatan kami, itu pun jika tiada apa2 masalah. Harap semuanya akan dapat dijalankan seperti yang telah dirancangkan.

daud montak zakaria...
26 Ogos 2010; 8.00 pm

No comments: