Wednesday, February 11, 2009

Pendahuluan Pengarahan MCP

Peranan Pengarah dalam ketiga-tiga fasa dalam penerbitan video atau filem iaitu pra produksi, produksi dan pos produksi dapat diketahui melalui perancangan yang teliti, pembentukan pasukan dan kerjasama yang terbentuk dikalangan krew. Tugas utama pengarah ialah belajar bercakap dengan yakin, jelas dan lancar. Pengarahan dalam penyiaran televisyen memerlukan bahasa khusus yang difahami oleh semua ahli dalam pasukan penerbitan. Bahasa yang khusus ini dikenali sebagai bahasa pengarah atau Director's Terminology. Bahasa ini amat perlu untuk kemudahan berkomunikasi dalam penerbitan serta bebas dari sebarang kesilapan di antara pengarah dan kumpulan produksi berkenaan. Walaupun bahasa asas untuk pengarah adalah 'standard' namun terdapat juga kelainan di antara seorang pengarah dengan pengarah yang lain. Pengarah memerlukan 'terminology' yang tepat kerana sesuatu panggilan dalam penerbitan yang tidak tepat akan menyebabkan kesilapan yang teruk. Apa jua bahasa yang digunakan ia mestilan konsisten dan difahami oleh semua yang terlibat dalam penerbitan berkenaan.

Diantara terminologi yang biasa digunakan dalam penyiaran, penerbitan filem atau video ialah;

1. Headroom : tilt up dan tilt down
2. Center it or pan left and pan right
3. Crane up : crane down
4. Dolly in : dolly out
5. Zoom in or tighter : Zoom out or looser
6. Truck right : Truck left
7. Arc left
8. Move talent to left : move talent to right
9. Have talent turn toward camera, face the camera or turn in

No comments: