Saturday, June 28, 2008

Soft Light dan Hard Light

i. Soft Light

-Cahaya yang terserak(diffused)


-Kurang menghasilkan bayang.
ii. Hard Light


-Cahaya yang kuat


-Menghasilkan bayang yang jelas

No comments: