Friday, May 16, 2008

Penyuntingan video

Hari ini masih lagi meneruskan penyuntingan video PTSL. Masalah sering berlaku kerana editing machine sering mengalami ketidak sempurnaan dalam operasinya. Berulang kali syarikat pembekal datang untuk cuba menangani masalah berkenaan. Namun masih juga berulang masalah yang sama. Rasanya sudah tiba masa untuk mendapatkan sebuah lagi mesin penyuntingan baru. Ia bukan saja akan dapat mengatasi masalah mesin yang sedia ada tetapi akan membantu menyiapkan tugas penerbitan video yang mungkin akan bertambah dimasa akan datang.

Hari ini tiga tugas rakaman video dijalankan oleh Unit Audio Visual iaitu Forum Hadhari di Bilik Senat, Pelancaran Sambutan 38 Tahun UKM dan satu lagi tugas di Istana Hinggap di Seremban....

No comments: