Saturday, April 5, 2008

Latihan MCP Pelajar Media UKM; 5 April 08
Sabtu 5 April 2008, 2.00 pm - 5.00 pm;
Dua lagi kumpulan pelajar Pusat Pengajian Media dan Komunikasi, FSSK telah mengadakan latihan penerbitan MCP tambahan sebelum mereka mula membuat penerbitan akhir pada 8, 9, dan 10 April 2008 nanti. Penerbitan akhir juga akan dilakukan di STUDIO UKM di DECTAR ini dengan diperhatikan oleh pensyarah mereka iaitu PROF. MADYA DR. ASIAH SARJI. Beliau akan memberi markah kepada para pelajar yang mengambil kursus berkenaan.

1 comment:

Anonymous said...

SECURITY CENTER: See Please Here